Lider Przedsiębiorczości

Nagroda Poznański Lider Przedsiębiorczości - Dantom

Poznańscy Liderzy Przedsiębiorczości 2010/2011

W dniu 6 kwietnia 2011 roku o godz. 18.00, w Hotelu SHERATON Poznań odbyła się Gala Finałowa konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, która po raz pierwszy odbyła się podczas IV edycji Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej w ramach trwających w dniach 6-7 kwietnia br. Poznańskich Dni Przedsiębiorczości.
Do udziału w konkursie mogli zgłaszać się przedsiębiorcy z terenu miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej (Powiatu Poznańskiego). Wśród ocenianych kryteriów obok analizy sytuacji ekonomicznej znalazły się m. in.: jakość oferowanego produktu lub usługi, stosowany system zapewnienia jakości, wartość dokonanych inwestycji, dynamika zatrudnienia oraz opinie kontrahentów i parterów biznesowych, potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Nie bez znaczenia były również działalność społeczna i charytatywna firmy oraz jej polityka wobec pracowników, a także dotychczasowe osiągnięcia. 

W kategorii mały przedsiębiorca statuetkę Lidera Przedsiębiorczości przyznano m.in. firmie Dantom sp. z o.o. z Poznania – producent nowoczesnych opakowań.Finałowa Gala podsumowała VIII edycję konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, którego organizatorem jest Prezydent Miasta Poznania, Starosta Poznański, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego. W dotychczasowych siedmiu edycjach konkursu wzięło udział blisko 500 firm.