Nowe reklamy

Nasze nowe reklamy ukazały się także w czasopiśmie „Przegląd piekarski i cukierniczy”. Pierwsza z nich została opublikowana w numerze marcowym, kolejne w maju i we wrześniu.