Skip to content

Nagrody i wyróżnienia​

Nagroda Gazele Biznesu
2016
Gazele Biznesu 2016 dla naszej firmy
Dantom Sp. z o.o po raz kolejny znalazł się w elitarnym gronie Gazel Biznesu 2016. Pierwszy raz nasza firma uzyskała taki tytuł w roku 2010. Ciągły rozwój, zaangażowanie zespołu oraz innowacje, jakie wprowadzamy w firmie pozwoliły osiągnąć bardzo dobre wyniki, które uplasowały nas w rankingu najdynamiczniejszych małych i średnich firm. Gazelą Biznesu 2016 mogła zostać firma, która w latach 2013-2016 osiągnęła zysk, z roku na rok notowała wzrost przychodów ze sprzedaży, a w roku 2013 wartość sprzedaży musiała mieścić się w przedziale 3 – 200 mln. Dane finansowe analizowała wywiadownia gospodarcza Cofance. Ranking Gazel Biznesu już po raz 17 opublikował dziennik „Puls Biznesu”. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 28.02.2017 w Poznaniu. Wieczór uświetnił występ znakomitego polskiego artysty Stanisława Sojki.
2016
Nagroda Gazele Biznesu
Wyróżnienie - Poznański Lider Przedsiębiorczości
2016
Poznański Lider Przedsiębiorczości
Nasza firma otrzymała wyróżnienie w kategorii Mały Przedsiębiorca w XIII edycji konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Uroczysta Gala odbyła się 19.04.2016 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Poznański Lider Przedsiębiorczości to konkurs skierowany to firm z sektora MSP. Wyróżnione firmy to przedsiębiorcy, którzy odnoszą sukcesy na rynku, mają ciekawą ofertę, a ich działalność jest przyjazna dla środowiska. Laureaci konkursu wykorzystują innowacje i nowoczesne metody organizacji pracy, a także wywiązują się ze swoich zobowiązań. Organizatorami Konkursu są Prezydent Miasta Poznania i Starosta Poznański.
2016
Wyróżnienie - Poznański Lider Przedsiębiorczości
Wyróżnienie - Poznański Lider Przedsiębiorczości
2014
Gepardy Biznesu
W 2014 roku, uzyskaliśmy tytuł Geparda Biznesu 2014 eksporterów, według wzrostu wartości rynkowej. Gepardy Biznesu jest to ranking dynamicznych firm, przygotowany przez Wywiadownię Handlową Infocredit. W rankingu znalazły się firmy, które w latach 2011-2013 miały każdego roku przynajmniej pół miliona złotych przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia. Konkurs Gepardy Biznesu jest organizowany od 2006 roku przez Instytut Nowoczesnego Biznesu. Bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni i dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili.
2014
Wyróżnienie - Poznański Lider Przedsiębiorczości
Nagroda Poznański Lider Przedsiębiorczości
2011
Lider Przedsiębiorczości
W 2011 roku nasza firma została laureatem konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w kategorii „Mały przedsiębiorca”. W konkursie wzięli udział przedsiębiorcy z terenu miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej. Wśród ocenianych kryteriów obok analizy sytuacji ekonomicznej znalazły się m. in.: jakość oferowanego produktu lub usługi, stosowany system zapewnienia jakości, wartość dokonanych inwestycji, dynamika zatrudnienia oraz opinie kontrahentów i parterów biznesowych, potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Nie bez znaczenia były również działalność społeczna i charytatywna firmy oraz jej polityka wobec pracowników, a także dotychczasowe osiągnięcia.
2011
Nagroda Poznański Lider Przedsiębiorczości
Nagroda Gazele Biznesu XI
2010
Gazele Biznesu
W 2010 roku DANTOM Sp. z o.o. dołączył do grona Gazel Biznesu. Ranking Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm, jego autorem jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która weryfikuje dane finansowe zgłoszonych przedsiębiorstw. Gazelami Biznesu zostają firmy, które notują znaczny wzrost przychodów i dochodów, działają na rynku kilka lat i są przez ten czas zyskowne. Nasza firma znalazła się w gronie 3500 firm, które zostały Gazelami Biznesu w 2010. Serdecznie gratulujemy naszym konkurentom. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 2 marca 2011 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
2010
Nagroda Gazele Biznesu XI
Nagroda Acanthus Aureus
2010
Acanthus Aureus
Podczas Międzynarodowych Targów Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH w 2010, stoisko targowe naszej firmy zdobyło nagrodę Acanthus Aureus. Złotego Akanta przyznaje kapituła MTP za najlepsze rozwiązania architektoniczne i graficzne, które sprzyjają bezpośredniej komunikacji z klientem i podkreślają pozytywny wizerunek firmy, prezentującej swoje produkty podczas targów. Bardzo cieszymy się, że wysiłek całego zespołu DANTOM został dostrzeżony i nagrodzony!
2010
Nagroda Acanthus Aureus
Certyfikat wiarygodności biznesowej
2009
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
Posiadamy Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za najwyższą ocenę stabilności firmy w 2009 roku według Dun&Brandstreet Poland. D & B jest to międzynarodowa wywiadownia gospodarcza, która działa od 165 lat. Ocenia wiarygodność i stabilność firmy na podstawie:
- analizy moralności płatniczej według programu DunTrade,
- analizy wskaźników finansowych na podstawie ostatnich dostępnych sprawozdań,
- największej w Polsce bazy relacyjnych powiązań korporacyjnych i osobowych.
2009
Certyfikat wiarygodności biznesowej