Udział w Targach Inter Food Astana 2019

W dniach 29-31 maja 2019 r. prezentowaliśmy swoją ofertę na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego na targach InterFood Astana w stolicy Kazachstanu – Nur-Sultan.

W trakcie trwających 3 dni targów odbyliśmy wiele interesujących rozmów z przyszłymi partnerami biznesowymi z Kazachstanu, Rosji i Uzbekistanu oraz lokalnymi dystrybutorami, pośrednikami i przedstawicielami sieci handlowych.

Otrzymaliśmy dyplom, jako wyróżnienie za profesjonalną prezentację usług i produktów naszej firmy.

Stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego odwiedzili Pan Selim Chazbijewicz, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kazachstanie, uczestnicy misji gospodarczej Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Nur-Sultan.

Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

http://iw.org.pl/firmy-z-wielkopolski-na-targach-interfood-astana-w-kazachstanie/